Členské obce

Budislav

znak obce Budislav 461 638 115
info@obecbudislav.cz
http://www.obecbudislav.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318. Malebná vesnička s původní zástavbou většinou rekreační. Přímo v obci se nachází několik pískovcových útvarů, romanticky uvádějících do čarovných lesů Toulovcových a Městských maštalí s pískovcovými skálami. V blízkosti se nachází „pohádkový“ zámek v Nových Hradech. V oblasti je síť značených cyklostezek.

Desná

znak obce Desná 461 631 262
ou@obecdesna.cz
www.obecdesna.cz

Obec Desná leží v okrese Svitavy, jihozápadně od města Litomyšl, vzdáleného 12 km, v nadmořské výšce od 400 do 480 metrů. Ráz krajiny je členitý, s dominantním údolím řeky Desná a s četnými lesíky, háji a stráněmi a rovinatou částí polí.

Dolní újezd

znak obce Dolní Újezd 461 632 821
obec@dolniujezd.cz
http://www.dolniujezd.cz

Obec Dolní Újezd se nachází na pomezí Čech a Moravy 6 km jihozápadně od Litomyšle, v mírně zvlněné krajině na okraji českomoravské vrchoviny. Je malebně rozložena v členitém terénu po obou stranách údolí říčky Desné.

Horní Újezd

Znak obce Horní Újezd 461 631 166
starosta@horniujezd.cz
http://www.horniujezd.cz/

Obec se nachází 10 km jižně od Litomyšle. Tvoří ji pět částí od západu k východu, a to Cikov, Podlubníček, u kulturního domu, Krásnoves a Víska.

Chotěnov

znak obce Chotěnov 464 601 777
obec.chotenov@seznam.cz
http://chotenov.infobec.cz

Obec Chotěnov (lidově v Chotěnově, do Chotěnova) leží 10 km jihozápadně od Litomyšle. Poprvé se lokalita připomíná v listině vratislavského biskupa Přeclava z Pogorelly z roku 1347, kterou provedl majetkové narovnání mezi litomyšlským biskupem a biskupskou kapítulou (episcopo attributa villa Chocynow).

Lubná

LUBNÁ-ZN[1].jpg 461 745 215
starosta@lubna.cz
http://www.lubna.cz

Jméno Lubná náleželo dříve potoku, který protéká středem celé obce. Slovo lub ve všech slovanských jazycích znamená stromovou kůru, jméno Lubná znamenalo název říčky, jejíž hladina byla v dřívějších dobách pokryta kousky kůry a ztrouchnivělými větévkami. Jméno Lubná označovalo ves a domy, jež byly pokryty stromovou kůrou.

Makov

znak obce Makov 461 635 166
starosta@obecmakov.cz
http://www.obecmakov.cz

První písemná zpráva o Makovu je z roku 1349. Počátky Makova však sahají do konce 1. tisíciletí, jak napovídá jeho jméno, odvozené od planého máku. Jména odvozená od přírodních názvů patří totiž k nejstarším. Důkazem může být nález kamenné sekery a rytířské ostruhy.

Morašice

znak obce Morašice 461 612 773
starosta@morasice.cz
http://www.morasice.cz

První písemná zmínka o Morašicích je z roku 1145, kdy tehdy významný občan, jistý Oneš, předal část obce Morašic premonstrátům, kteří přišli do Litomyšle. Kromě Morašic jim věnoval Lažany a Říkovice, které jsou nyní částmi integrované obce Morašice.

Osík

znak obce Osík 461 612 573
osik@lit.cz
http://www.osik.cz

Obec Osík je se svými 995 obyvateli poslední obcí na říčce Desné před jejím vtokem do Loučné. Obec leží v Pardubickém kraji na severozápadním okraji okresu Svitavy v nadmořské výšce 355 m. Svou katastrální hranicí bezprostředně sousedí s městem Litomyšl (centrum města cca 4 km) a s obcemi Benátky, Dolní Újezd a Morašice.

Poříčí u Litomyšle

Znak obce 461 638 231
starosta@obecporici.cz
http://obecporici.cz

Obec se rozkládá 13 km jižně od Litomyšle v průměrné nadmořské výšce 450 m. Obec Poříčí u Litomyšle tvoří kromě vsi již po staletí Zrnětín a více než 30 let také obec Mladočov.

Sebranice

znak obce Sebranice 461 745 133
obec@sebranice.cz
http://www.sebranice.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1043. Název Sebranice je odvozen od slovesa sebrat a označoval lid sebraný z celého okolí. Obec vznikla sloučením tří samostatných obcí - Sebranic, Pohory a Kaliště a osad Třemošná a Vysoký Les.

Široký Důl

znak obce Široký Důl 461 310 707
obec.sirokydul@seznam.cz
http://www.sirokydul.cz

Široký Důl se nachází na území okresu Svitavy a náleží pod Pardubický kraj. Dominantu obce tvoří gotický kostel sv. Jana Křtitele z roku 1347, který je zapsán vc seznamu kulturních památek.. K architektonickým historickým památkám patří velmi zachovalá polygonální stodola s doškovou střechou a soubor zděných statků čtvercového typu.

Vidlatá Seč

znak obce Vidlatá Seč 461 631 261
vidlata.sec@worldonline.cz
http://vidlatasec.infobec.cz

První zmínka o Vidlaté Seči je z roku 1120 v Kosmově Kronice české. Vidlatá Seč byla klášterní vsí kláštera litomyšlského. Když Karel IV. zřídil v roce 1344 v Litomyšli biskupství, připadla obec v roce 1347 biskupovi. Kolem Vidlaté Seče procházela kdysi obchodní Trstěnická stezka od Makova k Chotěnovu.

19. 5. Ivo

Zítra: Zbyšek

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost stránek

253948