Projekty

POZNÁVACÍ STEZKA PO LIDOVÝCH PAMÁTKÁCH V POHRANIČÍ

TRSTĚNICKÁ STEZKA

Cílem projektu je společná prezentace stejného typu kulturního dědictví venkova (lidové stavby a drobné sakrální památky, prvky kulturní zemědělské krajiny, příběhy míst, atd.) a to na české i polské straně hranice. V mnoha ohledech inovativní způsob prezentace (mobilní aplikace, interaktivní mapy, různé jazykové mutace, atd.) si klade za cíl oslovit co možná nejširší spektrum návštěvníků, ale i místních obyvatel a představit jim stávající památky a jiné kulturní stopy ve zcela novém kontextu. Cílem tohoto projektu je zejména na české straně hranice prohloubit vztah návštěvníků a obyvatel daného regionu o téma vesnice a života na vesnici. Všechny tyto aktivity by měly vést ke zvýšení obecného povědomí o hodnotách tradiční zemědělské kulturní krajiny, jejímž středem je vesnice a v ní přítomné památky, což by mělo s odstupem času udržitelným způsobem přispět ke zlepšení stavu kulturního dědictví. Výstupy projektu nejrůznějšími cestami směřují ke zvýšení atraktivnosti vesnice pro návštěvníky nejen z měst. Jedním z cílů projektu je i snaha poukázat na společné česko-polské rysy venkovské architektury a dalších lidových projevů a tím přispět k odbourávání bariéry existence státní hranice. Tištěné prezentační materiály (informační prospekty a průvodce – mapové plány budou vyhotoveny v CZ/PL/EN/NJ mutacích, aby bylo možné oslovit co možná nejširší spektrum potenciálních zájemců o danou problematiku.

REALIZÁTOR PROJEKTU

Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju (PL)

REALIZACE PROJEKTU

07/2017 – 06/2018

FINANCOVÁNÍ

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000948

RENESANČNÍ PAMÁTKY NA VENKOVĚ

MEZI SLEZSKEM A ČECHAMI

Náplní projektu je v první řadě zpracování odborných koncepčních materiálů a studií, týkající se historicky významného roubeného domu z Čisté ze začátku 17. století a zámecké grotty (zahradního pavilonu) renesančního zámku v Gorzanówě. Cílem těchto studií je v první řadě získání nových informací o cílových objektech a zároveň zpracování koncepčních materiálů, které budou podkladem pro jejich pozdější rekonstrukci a restaurování. Dalším z cílů projektu je propagace renesančních venkovských památek, nacházejících se na pomyslné cestě mezi Litomyšlí a Gorzanowem. Tyto aktivity by měly vést ke zvýšení turistického zájmu o výjimečné, ale obecně neznámé venkovské renesanční stavby v pohraničí. S přílivem turistů a zájmu veřejnosti se očekává v horizontu několika let zlepšení stavu těchto památek. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím putovní výstavy (Z Litomyšle do Gorzanówa – renesanční zámky a venkovské památky mezi Čechami a Kladskem) a zároveň pomocí informačních letáků (Cesta po renesančních památkách z Litomyšle do jižního Kladska), distribuovaných do informačních center na české i polské straně hranice. 

Výstavní místa: PUTOVNÍ VÝSTAVA Z LITOMYŠLE DO GOŘANOVA

Litomyšl  – Univerzita Pardubice fakulta restaurování- vernisáž 28.2.2018, výstava do 30.3.2018

Moravská Třebová 4.4.-29.4.2018 ochoz dvorany muzea 

Bystrice Klodska 1.5.-4.6.2018  Muzeum filumenistyczne 

Klodsko 5.6.-29.6.2018 Muzeum zemi Klodskej

Gorzanow od 30.6.2018

 REALIZÁTOR PROJEKTU

Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Fundacja Pałac Gorzanów (PL)

REALIZACE PROJEKTU

07/2017 – 06/2018

FINANCOVÁNÍ

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000950

"Projekt Separace bioodpadů v mikroregionu Litomyšlsko-Desinka"

V roce 2014 proběhl ve všech třinácti obcích projekt Separace bioodpadů v Mikroregionu Litomyšlsko- Desinka. Do obcí byly pořízeny kompostéry na bioodpad, které budou doplňovat likvidaci odpadů od občanů. Z operačního programu životní prostředí Ministerstva životního prostředí a Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo pořízeno 47 ks kompostérů PROFI 2000 l a 1387 ks kompostérů PROFI 1100 l, které byly rozděleny mezi občany jednotlivých obcí a k využití samotných obcí. Dodavatelem byla firma Elkoplast CZ, s.r.o. Zlín, která vyhrála výběrové řízení. 

Lenka Kmošková, účetní DSO 

 

„Projekt bezdrátové rozhlasy“

V obcích Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka se v roce 2012 zrealizoval projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Svazek obcí Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka“. Tento projekt byl financován v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní. 
V každé obci bylo instalováno nové vysílací pracoviště a bezdrátové hlásiče (248 ks) včetně reproduktorů (600 ks). Jednotlivé systémy jsou v obcích napojeny na celostátní jednotný systém varování a vyrozumívání obyvatelstva (JSVV) budovaný Ministerstvem vnitra ČR. Bezdrátová ústředna nyní umožňuje hlášení několika způsoby: 
1.    přímé hlášení - lze i pomocí mobilního telefonu, 
2.    časové hlášení - lze naprogramovat tak, aby byl záznam odvysílán v požadovaném čase, 
3.    selektivní hlášení - umožní hlášení pro vybrané části obce, 
        které byly při montáži nastaveny. 
V rámci projektu byla v některých obcích umístěna čidla na hlídání stavu toku, srážkoměr a kamerový systém. Pro všechny obce bude zpracován digitální povodňový plán. Realizací tohoto projektu bude modernizováno stávající vyrozumění obyvatelstva a bude možné demontovat stávající drátové rozhlasy, čímž dojde ke zlepšení vzhledu našich obcí. Dalším přínosem je jednoduché a operativní rozšíření systému (např. při stavbách nových rodinných domů). Dodavatelem akce byla na základě výběrového řízení firma Empemont s. r. o. Valašské Meziříčí.  

František Bartoš, předseda Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka

24. 8. Bartoloměj

Zítra: Radim

Setkání seniorů  se bude konat 17.3.2019 na Skalce v Lubné

Dětský den bude 7.6.2019 ve Vidlaté Seči

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštěvnost stránek

166140